dec
25
2012

PRISTUPI ODGOJU I OBRAZOVANJU

Odgoj i obrazovanje su kroz historiju uvijek imali svoje pedagoge koji su željeli promjene. Tako se u Europi ističu (krajem 18. početkom 19. stoljeća) Jean Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, J. F. Herbart, Friedrich Adolf Diesterweg. U ovom tekstu navest ćemo najvažnije elemente pristupa odgoju i obrazovanju u novijoj historiji.

 

1. SOCIOCENTRISTIČKI – popularan u prvoj polovini 20. stoljeća.

 • ciljevi – pripremeanje za život u zajednici; formiranje lojalnih, poslušnih i društveno korisnih građana sa znanjima potrebnima za vršenje društvenih uloga – UNIFIKACIJA;
 • polazišta – čovjek je «zlo» biće koje treba uljuditi, a ljude treba formirati prema društvenim normama, vrijednostima i zakonima; čovjek se treba mijenjati u skladu sa društvenim zakonima;
 • sadržaji – određeni su državnim dokumentima, a izvedeni su na: akademskoj utemeljenosti i socijalnoj kompetentnosti;
 • metode – čvrsta strukturiranost i zadanost odgojno – obrazovnog procesa > UNIFICIRANOST;dominantan frontalni rad; jednosmjerna komunikacija nastavnik-učenik;
 • nastava i škola (prostor i oprema, komunikacija sudionika procesa, kadar – učitelj i njegov odnos prema učeniku) – masovnost, masivnost i ekonomičnost; red, rad, snaga; znanje, vještina i navika kao svrha; škola je «hram»; učitelj kao vrhovni autoritet po sebi jer mu je povjerena društvena uloga prenosioca znanja i društvenih vrijednosti; učenik kao pasivni objekt;
 • evaluacija – usmjerenost na količinu kao vrijednost, na normu, i na poredak kao domet;
 • nedostaci – krutost, zadanost, autoritativnost; zanemarivanje ličnosti, njenih mogućnosti i interesa; zapostavljanje kreativnosti; okrenutost izmrvljenim činjenicama automatiziranosti vještina i navika;

2. PEDOCENTRISTIČKI javlja se kao reakcija na sociocentrizam.

 • ciljevi – društvo se treba prilagoditi pojedincu; izviru iz potreba i interesa pojedinca koje on sam definiše> RAZVOJ SVOJIH POTENCIJALA I LIČNOSTI;
 • polazišta – čovjek je po svojoj prirodi dobar; čovjek je vrijednost po sebi pa ga zato ne treba formirati ni uljuđivati, nego ga poticati i omogućiti mu da se razvija; čovjek kao savršenstvo prirode ima ulogu mijenjati nesavršenstvo društva;
 • sadržaji – određeni su: izborom djeteta prema njegovim interesima primjerenošću psihofizičkoj dobi;
 • metode – strukturu određuje subjekt; dominantnost samostalnog rada i slobodna komunikacija među svim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa;
 • nastava i škola – minijaturnost, intimnost i svrhovitost; kreativnost, zadovoljstvo i sloboda; znanje, vještine i navike kao cilj i sredstvo do cilja; škola kao «dom»; učitelj kao moderator i saradnik; učenik kao subjekt;
 • evaluacija – usmjerenost na kvalitetu kao vrijednost, na razvoj ličnih potencijala i na ostvarivosti ličnih potencijala kao dostignuća;
 • nedostaci – pretjerani liberalizam, anarhičnost i pomanjkanje autoriteta; zanemarivanje društvenog bića čovjeka; odsustvo svake ciljane akcije; nesigurnost u ostvarenje ciljeva; nesistematičnost i neracionalnost;

3. EDUKACIJSKI (curricularni)

 • ciljevi – ODGOJNI ZADACI – uopćene, nedefinisane i nedostižne fraze (svestrana ličnost); OBRAZOVNI ZADACI – definisani i konkretni, prekruti jer ne vode računa o individui; odgoj se svodi na obrazovanje;
 • polazišta – odgoj kao širi pojam obuhvata odgoj u užem smislu i obrazovanje; oodgoj i obrazovanje su dva nivoa edukacije; edukacija kao jedinstven odgojno – obrazovni  proces koji ne počiva na teoriji obrazovanja (didaktici), nego na teoriji kurikuluma kao teoriji jedinstvenog edukacijskog procesa; odgoj i obrazovanje su jedinstveni i unaprijed zadani;
 • sadržaji – mahom obrazovni bez odgojnih sadržaja; ili odgojni sadržaji postoje kao usputno ili pomoćno sredstvo;
 • metode – odgoj kao usputni proizvod obrazovanja; neprimjerene pojedinačnim potrebama učenika;
 • nastava i škola – koncipirana prema potrebama obrazovanja; usmjerena na obrazovne programe; umjerena na ostvarivanje materijalnih i/ili funkcionalnih zadaća;
 • evaluacija – usmjerena obrazovnim postignućima, djelimično uvažava sposobnosti, okrenuta količini i općem poređenju, normama dobi i razreda;
 • nedostaci – poistovjećivanje odgoja s obrazovanjem; shvaćanje didaktike samo kao teorije obrazovanja; shvaćanje nastave samo kao obrazovnog procesa;

4. OBRAZOVNI (ODGOJNO-OBRAZOVNI) PROCES

 • ciljevi – jedinstvo odgojno – obrazovnih ciljeva;
 • polazišta – odgoj kao dio obrazovnog procesa ili kao specifičan vid obrazovanja; obrazovanje kao viši rodni pojam; odgoj i obrazovanje su dva aspekta istog procesa, tj. oni nisu ni nadređeni ni podređeni niti isključivi, nego su međusobno komplementarni;
 • sadržaji – obrazovni sadržaji u sebi sadrže odgojnu komponentu;
 • metode – odgoj kao ciljana akcija; usmjerenost pojedinačnim i zajedničkim potrebama;
 • nastava i škola – i za potrebe odgoja; usmjerena na psihofizičke snage djeteta i njegove potrebe; komunikacija i razredna klima;
 • evaluacija – usmjerena cjelini i ujednačenosti razvoja; okrenuta kakvoći i poređenju sa početnim stanjem i mogućim akcijama;
 • nedostaci – kompleksnost; neprimjerenost sadržaja odgojnoj funkciji; neizgrađenost didaktike i kao teorije odgoja;

 

Evidentno je da u pedagogiji postoji širok spektar polazišta, ciljeva, metoda, sadržaja, načina evaluacije i osnosa prema školi i nastavi uopšte. Prije svega, pristupi odgoju i obrazovanju bilo da su socio ili pedocentristički imaju svoj značaj za razvoj pedagoške nauke i imaju značajan uticaj na razvoj aplikativnosti savremene pedagoške teorije i prakse.

 

O Autor: Emir Sinan je rođen 16.02.1982. godine u Gornjem Vakufu. Osnovnu i srednju školu (Gimnaziju) završio u Gornjem Vakufu – Uskoplju, a Nastavnički fakultet na Univerzitetu “Džemal Bijedić“ u Mostaru 30.09.2005. godine. Tema diplomskog rada kod mentora prof.dr. Milenka Kundačine glasila je “Izrada i baždarenje testa znanja iz predmeta fizika u osmom razredu osnovne škole”... više u biografiji !

Komentar

Kalendar

April 2018
P U S Č P S N
« feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Arhiva

Lista linkova


blog counter